• Weversgildeplaats Culemborg
  • Weversgildeplaats Culemborg
  • Weversgildeplaats Culemborg
  • Weversgildeplaats Culemborg
  • Weversgildeplaats Culemborg

Onze vereniging is opgericht op 24 april 1995.
Deze website is bedoeld om het gemeenschappelijk wonen voor “ouderen” onder de aandacht te brengen.
Uitgangspunt hierbij is de gedachte dat vereenzaming van ouderen in belangrijke mate kan worden voorkomen.
Onder ouderen verstaat onze vereniging personen van 55 jaar en ouder.
De woningen in ons complex zijn ook goed toegankelijk voor mensen die gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel. Ook met de indeling van de woning is daar rekening mee gehouden.