Navigatie overslaan
Weversgildeplaats Culemborg

Doelstelling

Doelstelling van het gemeenschappelijk wonen van ouderen is, kort samengevat, het creëren van gezamenlijke projecten waarin men met leeftijdsgenoten op een zodanige manier samen kan wonen dat er een gezonde balans ontstaat tussen behoud van zelfstandigheid èn privacy enerzijds en onderlinge betrokkenheid en enige zorg voor elkaar anderzijds. Professionele zorg is daarbij géén uitgangspunt.

Wel een uitgangspunt is de gedachte dat daarmee vereenzaming van ouderen in belangrijke mate kan worden voorkomen, en daarmee ook “uitstel van zorgbehoefte” ontstaat, d.w.z. dat men langer zelfstandig kan blijven.

Leden kunnen zijn zij die 55 jaar oud zijn en bij aanmelding niet ouder dan 70 jaar.
Het lidmaatschap kost €50 voor paren en €25 voor alleengaanden.
Voor toelating hebben leden van de VGO voorrang als zij zijn ingeschreven bij “de Woongaard”.

De leden van de vereniging hebben vanaf december 2003 appartementen betrokken aan de Weversgildeplaats te Culemborg. Het kleinschalige complex betstaat uit huur-, koop- en sociale koopwoningen. De huurwoningen zijn eigendom van Kleurrijk Wonen die samen met de eigenaren van de koop- en sociale koopwoningen de VvE-Weversgildeplaats vormen.